Cadana TidsTjek

Administrativ IT med brugervenlighed i fokus

TidsTjek er en IT-løsning skræddersyet til din virksomheds specifikke behov inden for administrativ IT, med brugervenlighed som vores topprioritet.

TidsTjek tilpasses nøjagtigt din virksomheds unikke krav, idet vi tager højde for de nuværende processor og arbejdsgange. Dette betyder, at systemet vil indeholde præcis de funktioner, i har brug for - og kun dem, i har brug for.

Ved at tilpasse løsningen til din virksomheds unikke krav

sikrer vi en nem og smidig overgang, tidsbesparelse og øget

medarbejdertilfredshed for en mere effektiv og tilfredsstillende

arbejdsoplevelse.

Spar tid

Med TidsTjek bliver hverdagen nemmere både for kontoret og for medarbejderne. Dette resulterer i store tidsbesparelser.

Hvem, hvad og hvor?

Med TidsTjek får I det komplette overblik. Du kan altså se hvem, der har lavet hvad og hvor.

Et ekstra værktøj

Med TidsTjek får I et ekstra værktøj, som hjælper dine medarbejdere med alt fra stavning til at holde overblik over deres egne timer og opgaver.

Her er nogle af de funktioner, vi ofte laver

(OBS: alle billeder er taget direkte fra kunde-apps. Data er derfor sløret)

Billeder her er taget fra flere af vores kunder. Heriblandt Entreprenør Lars Kloster A/S og Byager's Brolægning ApS.

Opgaveregistrering, uddeling og overblik

Med opgaveregistrering kan jeres medarbejdere registrere arbejde på de opgaver, som I har i virksomheden - ligegyldig om det er en enkel lille opgave eller en del af en større sag. Medarbejderen kan f.eks. registrere den præcise tid brugt, materialer, maskiner osv.

(Husk; alt er lavet efter jeres behov - I bestemmer hvad der skal registreres).

Denne funktion er ofte koblet sammen med vores KS-pakke.


Opgaveuddeling er ofte et ugeoverblik (ses på iPaden), Hvor opgaverne er fordelt på ugedage og medarbejdere. Opgaverne fordeles nemt med "drag-and-drop”. Når en opgave bliver tildelt en medarbejder, har de adgang til den direkte fra deres mobil.

Denne funktion er ofte koblet sammen med vores sagsstyring, så man hurtigt kan fordele de vurderede tilbud.

Opgaveoverblikket kan give overblik over afsluttede registreringer. Her samles registreringer f.eks. pr. kunde, arbejdsplads, medarbejder eller andet.

Overblikket giver jer indsigt i hvordan og hvor opgaven er løst samt hvem der har løst den.

Samme kan vi gøre med priser. Dette giver mulighed for at se præcis hvad kunden skal faktureres for og hvornår.

Med vores "print-til-skabelon" kan hele fakturaen også genereres med ´et tryk. Alternativt kan det integreres med jeres regnskabsprogram.


Her er nogle af de funktioner, vi ofte laver:

(OBS: alle billeder er taget direkte fra kunde-apps. Data er derfor sløret)


Billedet her er taget fra Entreprenør Lars Kloster A/S

Tidsregistrering med lønpakke

Vores tidsregistreringsværktøj gør det nemt for medarbejdere at registrere deres arbejdstid på mobilen eller andre enheder.


Efterfølgende beregner vores lønpakke alle tillæg i henhold til jeres satser og præsenterer det hele i et overskueligt lønoverblik, hvilket mindsker risikoen for fejl. Ledere og medarbejdere kan holde styr på alt i realtid. Vores tidsregistrering kan integreres med lønsystemer, hvilket betyder, at lønnen stort set kører automatisk. Giv dine medarbejdere frihed og sikkerhed i lønprocessen med vores tidsregistreringsværktøj.


Her er nogle af de funktoner, vi ofte laver:

(OBS alle billeder er taget direkte fra kunde apps. Data er derfor sløret)

Billedet her er taget fra to af vores kunder NK-Spildevand A/S og Byager's Brolægning ApS


KS med billeddokumentation

Vores KS-system er ofte en digital tjekliste lavet på bagrund af de opgavetyper, I udfører. Dette sikre at det ikke er muligt at glemme noget, da alt skal tjekkes af.


Med vores KS-løsning for man altså fordelen af at kunne dokumentere alt på den enkelte sag.

Her er nogle af de funktioner, vi ofte laver:

(OBS alle billeder er taget direkte fra kundeapps data er derfor sløret)

Billedet her er taget fra Odense Golfklub

Notifikationer

Vores notifikationspakke bruges til at underrette medarbejdere om ting de skal være opmærksomme på enten via sms eller mail.


Auto-notifikationer: Systemet kan selv sende advarsler om ting medarbejderen skal være opmærksom på. Det kunne f.eks. være at medarbejderen har glemt at registrere arbejdstid - så kan systemet sende ham en sms i slutningen af ugen for at gøre opmærksom på dette.


Opslagstavlepakke:

Denne gør det muligt for administratorer at sende gruppebeskeder fra TidsTjek. Så man hurtigt kan sende et opslag ud til flere på samme tid.

Her er nogle af de funktoner, vi ofte laver

(OBS alle billeder er taget direkte fra kunde apps data er derfor sløret)

Billedet her er taget fra CadanaGolf

Ferieoverblik

Med ferieoverblikket kan medarbejdere anmode om de frie ferieuger. Systemet gør det nemt at lave den mest optimale ferieplan ud fra medarbejderens ønsker.

Når ferie godkendes oprettes den automatisk i tidsregistreringen.

Her er nogle af de funktoner, vi ofte laver:

(OBS alle billeder er taget direkte fra kunde apps data er derfor sløret)

Lagerstyring

Lagerstyring giver mulighed for at opgøre lageret, når I laver indkøb samt giver medarbejderen mulighed for at registrere når personen har brugt noget fra lageret f.eks. hos en kunde. Det betyder, I altid har det fulde overblik over hvad der er på lager.

Denne funktion spiller perfekt sammen med vores sagsstyring da vareforbruget på sager da kan opgøres automatisk.

Her er nogle af de funktioner, vi ofte laver:

(OBS alle billeder er taget direkte fra kunde-apps data er derfor sløret)

Maskinoverblik

Maskinoverblikket hjælper med at holde overblik over maskinernes timer, serviceintervaller, reservedele m.m.


Denne kan også integreres med notifikationer.

Her er nogle af de funktioner, vi ofte laver:

(OBS alle billeder er taget direkte fra kunde apps data er derfor sløret)

Din funktion

TidsTjek er speciallavet og mulighederne er derfor ubegrænsede. Vi laver altså lige de funktioner, som I har brug for.

Fra start til færdigt program

  1. Når du booker det første møde med os, starter vi med et uforpligtende møde, hvor vi sammen finder ud af hvordan vi bedst afdækker jeres behov.
  2. Dernæst laver vi et tilbud med pris og en dato for, hvornår programmet vil være klar og I godkender dette.
  3. Så udarbejder vi et detaljeret whitepaper, som beskriver alle funktionerne mere i dybden. Dette kan også bruges som håndbog til programmet.
  4. Når dette whitepaper er godkendt, starter vi udviklingen vi programmet.
  5. Når programmmet er færdigudviklet, besøger vi jeres virksomhed. Her vil relevante medarbejder bliver præsenteret for et opstartskursus, samt muligheden for at ønske småændringer til systemet.
  6. Efter en måned evaluere vi om programmet møder jeres forventninger. Først herefter sender vi fakturaen.
  7. Vi påtager os ansvaret for supporten af systemet og evt. kontakt med 3-part (f.eks. integrationspartnere). Dette helt uden merberegning.

Vi vil gerne fremhæve nogle af Cadana, TidsTjek kunder